Oproep voor deelname aan activiteiten-cie en voor ideeën over sleutel-beheer

Geachte leden, donateurs en vrienden,

zoals al eerder in onze nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek naar leden / vrienden / belangstellenden die mee willen denken over wat nu eigenlijk de doelstelling ( “kernwaarden”) van onze vereniging zouden moeten zijn.

Het bestuur heeft in de statuten en andere uitingen en voorstellen daarover wel e.e.a. gecommuniceerd maar er bleek behoefte tot meer duidelijkheid. Het bestuur ondersteunt dit en heeft daartoe een  “activiteiten-commissie” opgericht waarin Alex Scholtens en Annelies Teunissen al deel van uit maken. U kunt zich opgeven bij het bestuur (info@vriendenvanparkdarwin.nl).

Een ander voorstel dat op de Algemene Leden Vergadering ter sprake kwam was de regeling voor toegang tot de tuinafvalplek. Het bestuur zou deze weer graag open willen stellen voor omwonenden om hun tuinafval daar te droppen. De gemeente is daarmee eens. Over de precieze invulling  van het sleutelbeheer vraagt het bestuur u mee te denken (zie ook onze nieuwsbrief). Uw reacties kunt u melden via email, zie hier onder.

Mocht u verder ideeën, vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben dan horen we dat graag (email: info@vriendenvanparkdarwin.nl).

Kennismaking met Lynn Shore, een van de coordinatoren

Mijn naam is Lynn Shore en heel wat mensen die als vrijwilliger in Frankendael werken, kennen mij al. Ik begeleid daar al een paar jaar allerlei projecten. Met heel veel plezier. Mijn opleiding heb ik in Engeland gedaan: eerst aan de Universiteit van Bristol, daarna ook in Liverpool waar ik een Master of public health heb gehaald. Ik ben nu expert op het terrein van permacultuur en ook een horticulturele therapeut. Dat wil zeggen dat ik mensen door in tuinen te werken help bij de ontwikkeling van hun welzijn. Bovendien geef ik rondleidingen in wildplukken en laat ik ook kennismaken met medicinale planten. In 2012 begon ik met mijn River of Herbs project dat mensen, planten en wildlife in de stad met elkaar verbindt. Op mijn Facebookpagina en website vind je er meer over. Sinds 2004 woon ik in Amsterdam en ik geef ook les op school. Ik verheug me zeer om mee te werken, samen met Maartje aan het beheren van de Tuin van Darwin. Mijn dagen zijn vooral maandagochtend en misschien zaterdagochtend. Omdat mijn Nederlands nog niet volmaakt is, heb ik met Maartje afgesproken dat de communicatie via email via haar verloopt. Maar de vrijwilligers waar ik mee te maken heb, krijgen natuurlijk ook mijn mobiele nummer.

Kennismaking met Maartje der Kinderen, een van de tuincoordinatoren

Coordinator Maartje der Kinderen

Beste vrienden en vrijwilligers van Park Darwin,

Begin mei 2017 starten we als Vereniging met het onderhoud van de vaste plantentuin. Het wordt dus tijd dat ik mij als tuincoördinator aan u voorstel. Wat doet een tuincoördinator en waarom ga ik die rol vervullen? Voor de hand liggende vragen, die ik kort zal beantwoorden.

Samen met Lynn Shore, mijn collega tuincoördinator, gaan we het werk van de vrijwilligers in de tuin begeleiden, plannen maken voor allerlei activiteiten in de tuin en deze organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld een werkplanning maken, instructie geven bij werkzaamheden en workshops voor vrijwilligers en belangstellenden verzorgen. Sinds augustus vorig jaar werk ik samen met het bestuur aan de ontwikkeling van onze vereniging en aan initiatieven voor het in stand houden van de tuin, zoals het ontwerpen van een aansprekende tuinenroute in de Watergraafsmeer. Tot Jan Steenmeijer eind april met pensioen gaat, werken wij eens in de week samen, zodat ik van hem de fijne kneepjes van het onderhoud van deze tuin kan leren. U zult mij vanaf mei in ieder geval steeds op donderdagochtend in de tuin vinden; dat wordt een van de vaste werkochtenden met vrijwilligers. Vanaf nu ben ik aanspreekpersoon voor de vrijwilligers over alle zaken die met de tuin Park Darwin te maken hebben. Wat mij betreft zijn alle jullie ideeën, vragen en opmerkingen welkom. Dus aarzel niet contact met mij op te nemen.

Nog iets over mijn achtergrond als tuinvrouw. Mijn oorspronkelijke opleiding was van het ‘groene’ soort. Eerst Aanleg en onderhoud van tuinen bij Tuinbouwschool Huis te Lande en daarna een biologiestudie. Bij de Lerarenopleiding biologie van Hogeschool Utrecht heb ik vele jaren cursussen veldwerk, plantkunde en ecologie gegeven. De afgelopen vijftien jaar ben ik vooral actief geweest als manager bedrijfsvoering. Maar tuinen en beplantingsplannen ontwerpen ben ik al die tijd wel blijven doen. Nu ben ik weer helemaal terug in het ‘groen’ en stel ik mijn kennis en ervaring graag in dienst van ons tuinjuweel in Amsterdam-Oost, Park Darwin.

Ik verheug mij enorm op de samenwerking met andere tuinliefhebbers. Tussen de bloemen en planten en met de hark in de hand. Plannen genoeg. Denk mee en doe mee! We gaan er samen iets moois van maken, daar ben ik van overtuigd!

Graag tot ziens in Park Darwin, Maartje der Kinderen.

maartje@vriendenvanparkdarwin.nl

Subsidie-aanvraag gehonoreerd

Geachte vrienden, leden, donateurs en overige geïnteresseerden,

we kunnen, zo juist aan het begin van dit nieuwe jaar, ook meteen de vlag  uit steken: want onze subsidie-aanvraag bij de gemeente is goedgekeurd: onze stichting krijgt in totaal zo’n 36  duizend Euro.  De subsidie komt deels uit een pot voor de ondersteuning van maatschappelijke, buurt gerichte activiteiten en deels uit een pot voor groenbeheer. Toekenning betreft enkel het jaar 2017.

De subsidie toekenning is natuurlijk goed nieuws maar legt ook verplichtingen op aan onze vereniging: de subsidie-verlener stelt eisen op het gebied van het betrekken en activeren van bewoners bij het beheer van de tuin.

Het bestuur is nu druk doende bezig om daar invulling aan te gaan geven.  Grond idee is : we gaan met een groep van vrijwilligers, van zeer verschillend pluimage, onder leiding van een coördinator, de tuin in stand houden zo als die is.

Daarnaast gaan we andere activiteiten ontwikkelen om de buurtbetrokkenheid te vergroten.

Voor meer achtergrond en details: zie verder onze nieuwsbrief die binnenkort verschijnt.

 

Verbetering van de waterafvoer in het Park van Darwin

In opdracht van de gemeente wordt van af eind oktober tot medio november de waterafvoer van het park verbeterd.
Al jaren blijken er na regenbuien enorme waterplassen achter te blijven die maar moeilijk weg gaan. Dit is geen gezonde toestand voor de al daar aanwezige bomen.
Besloten is door de aanleg van een drietal “wadi’s” de waterafvoer te verbeteren.
Aan de zuidzijde van het park zijn twee wadi’s gerealiseerd (deels altijd nat) en het oogt zeer mooi, de noordzijde is nu onderhanden.

De werkzaamheden hier gaan nog twee weken in beslagnemen. Er komen allerlei heuvels, ook langs de sloot. Er is besloten ook hier een stuk met water gevuld te houden: buizen verbinden het stuk met de sloot. Communicerende vaten. Ook de paden worden aangepakt. Hierop komt een nieuwe deklaag. Het pad evenwijdig aan de Hugo de Vrieslaan wordt verlegd omdat het voor de bomen niet goed zou zijn wanneer men de wortels die nu boven het pad uitsteken zou weghalen. Als dit is afgewikkeld wordt alles met rust gelaten tot het voorjaar want dan wordt het nieuwe gras ingezaaid. Volgend jaar om deze tijd hebben we een prachtig geaccidenteerd park met nieuwe paden, veel nieuwe struiken, veel nieuwe fauna en gloednieuw gras.

Derde nieuwsbrief uit

Hallo allemaal:
Vrienden, leden, donateurs van onze vereniging en andere geïnteresseerden.

Onze nieuwe nieuwsbrief (nr 3) is uit. Aan bestaande/bekende leden/donateurs en/of vrijwilligers is deze toegestuurd.
U kunt hem tevens ook op deze website vinden onder menu-item “NIEUWSBRIEVEN”.

Nieuwelingen kunnen zich aanmelden voor deze en volgende nieuwsbrieven via onze site (onder menu-item “HELP MEE”) .

Tweede nieuwsbrief uit

Hallo allemaal:
Vrienden, leden, donateurs van onze vereniging en andere geïnteresseerden.

Onze nieuwe nieuwsbrief (nr 2) is uit. Aan bestaande/bekende leden/donateurs en/of vrijwilligers is deze toegestuurd. U kunt hem tevens ook op deze website vinden onder menu-item “NIEUWSBRIEVEN”.
Afgelopen zaterdag 17 september was er de Open dag; het weer was uitstekend en opkomst zeer goed. Al met al een groot succes met vele aanmeldingen voor lidmaatschap en vrijwilligers.
De tuin-commissie heeft een plan van aanpak opgesteld waarbij primair uit gegaan wordt van het behoud en instandhouding van de vaste planten tuin as-is. Dit wordt alleen mogelijk geacht bij de inzet van vrijwilligers maar ook van een beperkt aantal vaste krachten. Hiervoor is een subsidie-aanvraag ingediend bij de gemeente.
De vereniging heeft daarnaast ook behoefte aan iemand die verstand hebben van beheer/onderhoud van de website en personen die feeling hebben met het communicatieve aspect van de vereniging.
Dit en nog andere onderwerpen kunt u nalezen in onze nieuwsbrief.

Nieuwelingen kunnen zich aanmelden voor deze en volgende nieuwsbrieven via onze site (onder menu-item “HELP MEE”) .

Open dag Darwinplantsoen

cropped-DSC01650.jpg, LZ, april 2016Met het oog op het voortbestaan van de tuin wordt er zaterdag 17 september een “Open dag” georganiseerd door onze vereniging in de vaste plantentuin van het Park van Darwin.

– Evenement begint om 12:00 en duurt tot 16:00.
– Plek van samenkomst is de tuiningang aan het Darwinplantsoen.

Er wordt een 3-tal rondleidingen gegeven (12:30, 13:30 en 14:30)
waarin gidsen al wandelend u meer vertellen over de tuin, de
bloemenpracht, haar ontstaansgeschiedenis, belang van haar
behoud en wat de vereniging daarin wil betekenen.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon op eigen houtje de tuin bezichtigen.

Vrienden maar ook nieuwelingen zijn van harte welkom.

Voor de inwendige mens zijn drankjes en hapjes.

Eerste nieuwsbrief uit

Hallo allemaal:
Vrienden, leden, en donateurs van onze vereniging.

Het is een tijdje wat stil geweest rond onze vereniging maar het bestuur heeft niet stil gezeten. Daarover informeren we u in deze “eerste” nieuwsbrief.
We zijn van plan om u regelmatig op deze manier op de hoogte te stellen over de vereniging en haar activiteiten.

Een ding wil ik hier al verklappen: op 17 september organiseren we voor alle geïnteresseerden een soort van open dag in onze tuin. Markeer die datum alvast in uw agenda.

U kunt zich ook aanmelden voor deze en volgende nieuwsbrieven via onze site.

Park weer open voor het publiek

Goed nieuws voor alle Vrienden en andere belangstellenden! De Tuin van Darwin is vanaf dinsdag 17 mei weer open voor het publiek. De tuin is dan geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

De vaste plantentuin is helemaal klaar om bezoekers te ontvangen. Bijna geen onkruid te zien, alles is schoon geschoffeld, de paden zijn aangeveegd. En de eerste planten bloeien.

Foto LZ 15 mei tuin richting straatfoto LZ 15 mei tuine richting Gooise weg

De Vereniging Vrienden van het Park van Darwin willen het park en de vaste plantentuin zoveel mogelijk behouden en verbeteren. – Het voortbestaan van de tuin wordt bedreigd.