Bestuur

Het bestuur – anno april 2017 – bestaat uit:
Voorzitter: Sonja Vetter-Samuels
Secretaris: Anna Tomson & Jan Dijk
Penningmeester: Jos Brouwer
PR: Liesbet Zikkenheimer
Bestuurslid: Joeri van der Steenhoven
Plant/tuin deskundige: Maartje der Kinderen

Bestuur is onbezoldigd (m.u.v onkostenvergoedingen).

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn:
Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
Doen en ontvangen van betalingen.
Bijhouden van kas- en bankboek.
Maken van het financieel jaarverslag.
Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Plant/tuin deskundige
Kennis inbrengen t.a.v. onderhoud en beheer van een cultureel-historische plantentuin.

Het Park van Darwin met zijn bloementuin aan het Darwinplantsoen is een ware oase van stilte en rust en een fontein van bloemen. Een plekje in Amsterdam, waar je de vogels nog hoort fluiten van plezier. De vereniging vrienden van Park Darwin is volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de bloementuin en is voor behoud van dit uniek park in de Watergraafsmeer