ANBI status

Schenken met voordeel

U kunt de Vereniging Vrienden van Park Darwin financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Giften aan goede doelen met een ANBI-status kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
Wilt u structureel bijdragen aan de Vereniging Vrienden van Park Darwin? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en de Vereniging Vrienden van Park Darwin, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.
Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze, financiën, activiteiten en  projecten vindt u op deze website.

ANBI status de Vereniging Vrienden van Park Darwin
Naam    Vereniging Vrienden van Park Darwin
RSIN      8562.66.851
Bankrelatie: NL93 SNSB 0935 4092 54
t.n.v. Vereniging Vrienden van het Park van Darwin.