ANBI status

Schenken met voordeel

U kunt de Vereniging Vrienden van Park Darwin financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de Culturele ANBI status van de Vereniging Vrienden van Park Darwin geeft dit ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

De Vereniging Vrienden van Park Darwin gaat ook werken aan het verkrijgen van een Culturele ANBI.

Periodieke schenkingen
Wilt u structureel bijdragen aan de Vereniging Vrienden van Park Darwin? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en de Vereniging Vrienden van Park Darwin, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.
Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze, financiën, activiteiten en  projecten vindt u op deze website.

ANBI status de Vereniging Vrienden van Park Darwin
Naam    Vereniging Vrienden van Park Darwin
RSIN      8562.66.851
Bankrelatie: NL93 SNSB 0935 4092 54
t.n.v. Vereniging Vrienden van het Park van Darwin.