De volgende stap

Langzamerhand beginnen we de Vrienden Vereniging echt aan de praat te krijgen: deze week is een bank gevonden voor onze financiële activiteiten. De SNS bank. Ingeschreven zijn we ook bij de Kamer van Koophandel en als we het banknummer hebben kunnen we helemaal los gaan. Degenen die op de lijst staan krijgen deze of begin volgende week de definitieve statuten, het verslag van de laatste vergadering en een enquête. Wie dit leest en nog niet op de lijst staat van sympathisanten kan zich wenden tot onze secretaris, Sjef van der Pas (sjefvanderpas-apenstaart-tele2.nl)