Nieuwe secretaris gezocht

In verband met het feit dat onze huidige secretaris wegens verhuizing per 1 juli niet langer beschikbaar is, zoeken wij
een nieuwe secretaris

Taken secretaris:
1. Het bijhouden van het Vriendenbestand

2. Het bijhouden van de lijst van abonnees op de Nieuwsbrief

3. Postadres zijn voor info@vriendenvanparkdarwin.nl en de communicatie hierover onderhouden met de rest van het bestuur en eventueel de coördinatoren

4. De content van de website verzorgen in samenwerking met andere bestuursleden

5. Het opstellen van de agenda voor bestuurs- en ledenvergadering samen met andere bestuursleden. Eventueel ook het notuleren. Dit laatste kan ook per vergadering aan anderen worden toebedeeld

6. Het rondsturen van noodzakelijke communicatie aan medebestuursleden en Vrienden in samenwerking met andere bestuursleden

7. Samen met de penningmeester in onderling overleg het beheren van het archief van de Vereniging, zowel papier als digitaal

8. Driemaal per jaar het digitaal rondsturen van een Nieuwsbrief:

Het is mogelijk om taken ‘ op te knippen’ in samenspraak met anderen. Wie interesse heeft in deze functie of in een aantal taken uit dit pakket: neem contact op met Sonja Vetter. Je kunt haar bereiken telefonisch via 06 51996614 of via email svetter@xs4all.nl.
met vriendelijke groet
namens de Vereniging Vrienden van park Darwin
Sonja Vetter, voorzitter