Oproep voor deelname aan activiteiten-cie en voor ideeën over sleutel-beheer

Zoals al eerder in onze nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek naar leden / vrienden / belangstellenden die mee willen denken over wat nu eigenlijk de doelstelling ( “kernwaarden”) van onze vereniging zouden moeten zijn.

Het bestuur heeft in de statuten en andere uitingen en voorstellen daarover wel e.e.a. gecommuniceerd maar er bleek behoefte tot meer duidelijkheid. Het bestuur ondersteunt dit en heeft daartoe een  “activiteiten-commissie” opgericht waarin Alex Scholtens en Annelies Teunissen al deel van uit maken. U kunt zich opgeven bij het bestuur (info@vriendenvanparkdarwin.nl).

Een ander voorstel dat op de Algemene Leden Vergadering ter sprake kwam was de regeling voor toegang tot de tuinafvalplek. Het bestuur zou deze weer graag open willen stellen voor omwonenden om hun tuinafval daar te droppen. De gemeente is daarmee eens. Over de precieze invulling  van het sleutelbeheer vraagt het bestuur u mee te denken (zie ook onze nieuwsbrief). Uw reacties kunt u melden via email, zie hier onder.

Mocht u verder ideeën, vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben dan horen we dat graag (email: info@vriendenvanparkdarwin.nl).