Subsidie-aanvraag gehonoreerd

Geachte vrienden, leden, donateurs en overige geïnteresseerden,
we kunnen, zo juist aan het begin van dit nieuwe jaar, ook meteen de vlag  uit steken: want onze subsidie-aanvraag bij de gemeente is
goedgekeurd: onze stichting krijgt in totaal zo’n 36  duizend Euro.  De subsidie komt deels uit een pot voor de ondersteuning van maatschappelijke, buurt gerichte activiteiten en deels uit een pot voor groenbeheer. Toekenning betreft enkel het jaar 2017.

De subsidie toekenning is natuurlijk goed nieuws maar legt ook verplichtingen op aan onze vereniging: de subsidie-verlener stelt eisen op het gebied van het betrekken en activeren van bewoners bij het beheer van de tuin.

Het bestuur is nu druk doende bezig om daar invulling aan te gaan geven.  Grond idee is : we gaan met een groep van vrijwilligers, van zeer verschillend pluimage, onder leiding van een coördinator, de tuin in stand houden zo als die is.

Daarnaast gaan we andere activiteiten ontwikkelen om de buurtbetrokkenheid te vergroten.

Voor meer achtergrond en details: zie verder onze nieuwsbrief die binnenkort verschijnt.