Tweede nieuwsbrief uit

Hallo allemaal:  Vrienden, leden, donateurs van onze vereniging en andere geïnteresseerden.

Onze nieuwe nieuwsbrief (nr 2) is uit. Aan bestaande/bekende leden/donateurs en/of vrijwilligers is deze toegestuurd. U kunt hem tevens ook op deze website vinden onder menu-item “NIEUWSBRIEVEN”.
Afgelopen zaterdag 17 september was er de Open dag; het weer was uitstekend en opkomst zeer goed. Al met al een groot succes met vele aanmeldingen voor lidmaatschap en vrijwilligers.
De tuin-commissie heeft een plan van aanpak opgesteld waarbij primair uit gegaan wordt van het behoud en instandhouding van de vaste planten tuin as-is. Dit wordt alleen mogelijk geacht bij de inzet van vrijwilligers maar ook van een beperkt aantal vaste krachten. Hiervoor is een subsidie-aanvraag ingediend bij de gemeente.
De vereniging heeft daarnaast ook behoefte aan iemand die verstand hebben van beheer/onderhoud van de website en personen die feeling hebben met het communicatieve aspect van de vereniging.
Dit en nog andere onderwerpen kunt u nalezen in onze nieuwsbrief.

Nieuwelingen kunnen zich aanmelden voor deze en volgende nieuwsbrieven via onze site (onder menu-item “HELP MEE”) .