Verbetering van de waterafvoer in het Park van Darwin

In opdracht van de gemeente wordt van af eind oktober tot medio november de waterafvoer van het park verbeterd.
Al jaren blijken er na regenbuien enorme waterplassen achter te blijven die maar moeilijk weg gaan. Dit is geen gezonde toestand voor de al daar aanwezige bomen.
Besloten is door de aanleg van een drietal “wadi’s” de waterafvoer te verbeteren.
Aan de zuidzijde van het park zijn twee wadi’s gerealiseerd (deels altijd nat) en het oogt zeer mooi, de noordzijde is nu onderhanden.

De werkzaamheden hier gaan nog twee weken in beslagnemen. Er komen allerlei heuvels, ook langs de sloot. Er is besloten ook hier een stuk met water gevuld te houden: buizen verbinden het stuk met de sloot. Communicerende vaten. Ook de paden worden aangepakt. Hierop komt een nieuwe deklaag. Het pad evenwijdig aan de Hugo de Vrieslaan wordt verlegd omdat het voor de bomen niet goed zou zijn wanneer men de wortels die nu boven het pad uitsteken zou weghalen. Als dit is afgewikkeld wordt alles met rust gelaten tot het voorjaar want dan wordt het nieuwe gras ingezaaid. Volgend jaar om deze tijd hebben we een prachtig geaccidenteerd park met nieuwe paden, veel nieuwe struiken, veel nieuwe fauna en gloednieuw gras.