Vereniging heeft de ANBI status gekregen

Eindelijk is de kogel door de kerk.

Na wat heen en weer getrek tussen de vereniging en de afdeling van de belastingdienst, verantwoordelijk voor de toekenning van de ANBI status, is deze status ook aan onze vereniging toegekend.

De formele vereisten voor het verkrijgen van deze status zijn de laatste jaren (terecht: zie de berichtgeving over misbruik in de pers) wat opgeschroefd.

Deze status maakt het mogelijk dat donateurs op een financieel aantrekkelijke wijze donaties kunnen doen.

De vereniging wil stappen zetten om ook een culturele ANBI status te verwerven. Dat maakt het doen van grotere donaties aantrekkelijker en geeft bovendien een zekere status aan de vereniging en haar tuin.