Dubbelloof varen       

Nederlandse naam: Dubbelloof varen

Latijnse naam:  Blechnum spicant

Familie: Dubbellooffamilie, Blenchnaceae

Bloei:  –

Hoogte: 40 cm

Border: 15

Blechnum spicant wordt ongeveer 40 cm hoog en staat graag op een halfbeschaduwde of beschaduwde plaats. Het blad van Blechnum spicant is leerachtig en diep ingesneden. Deze mooie wintergroene varensoort staat het liefst op een normale humushoudende tuingrond.

De naam Dubbelloof duidt op de twee verschillende typen bladeren die aan een en dezelfde plant te vinden zijn. De varen is, vooral als er ook sporenvormende bladeren aanwezig zijn, heel gemakkelijk te herkennen. Er zijn bladeren met brede zij-veren en bladeren met smalle zij-veren. Die laatste hebben aan de onderzijde de sporenkapsels die als lijnen parallel lopen aan de middennerf.

We vinden deze prachtige varen in bossen op wat vochtige zure bodem, aan greppelwanden, maar ook langs sprengen op de Veluwe, minder in duinvalleien. In de winter valt Dubbelloof op omdat de bladeren wintergroen zijn.

De soort is vrij algemeen in het oosten en midden van het land, zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in de kustgebieden. Het is een kalkmijdende soort, die dan ook niet voorkomt in de zeekleigebieden, noch in de laagveengebieden van de Hollandse provinciën, niet in de Zeeuwse delta of in het rivierengebied. Wereldwijd vinden we Dubbelloof in heel Europa, in Japan en aan de westkust van Noord-Amerika. De familie Blechnaceae bestaat voornamelijk uit soorten die een verspreiding in de tropen hebben, waarbij sommige soorten meters hoog worden!